Spojrzenie na bezpieczniejsze sposoby konsumpcji cannabis - Paradise SeedsW tym miesiącu Paradise Seeds przedstawia gościnny artykuł autorstwa naszego starego przyjaciela Laurent Appel – francuskiego dziennikarza, filmowca i aktywisty.Laurent jest ekspertem z zakresu polityki narkotykowej i redukcji szkód, pracuje w organizacjach ASUD (samopomocowa grupa użytkowników narkotyków) oraz Principes Actifs.

Co oznacza redukcja szkód?

Redukacja szkód (Harm Reduction - HR) wynikających z używania narkotyków stała się popularnym hasłem w latach osiemdziedziątych. Wszystko zaczęło się w kontekście używania opioidów, a później redukcja szkód zawitała również na sceny klubowe, tworząc punkty testowania substancji i bezpieczne przestrzenie do odpoczynku na imprezach rave.

Założenia HR są pragmatyczne: Narkotyki są nielegalne i mogą powodować niemałe szkody, jednak jeśli decydujesz się na ich używanie, rób to świadomie, dobrze znaj swój produkt i używaj odpowiednich narzędzi w celu zniminimalizowania ryzyka tak bardzo, jak to tylko możliwe.

Praktyki te są oparte na dowodach naukowych i mają bardzo pozytywny wpływ na użytkowników, ale również na szerzej rozumiane zdrowie publiczne. W ciągu ostatnich pięciu lat to podejście zaczęło być szeroko rozpoznawą praktyką jesli chodzi o politykę narkotykową dotyczącą wszystkich narkotyków, legalnych czy nie, włączając te najbardziej popularne: alkohol, nikotynę i konopie.

Alternatywne do palenia sposoby przyjmowania oferują większe bezpieczeństwo

Looking at safer ways to consume cannabis - Paradise SeedsPrzy umiarkowanym używaniu czystego suszu konopi, dzięki wdychaniu “w prawidłowy sposób”, używaniu waporyzerów, dabowaniu w niskich temperaturach, jedzeniu produktów spożywczych, dropsów, tabletek, czy używaniu sprayu możesz w rozsądny sposób zminimalizować ryzyko powiązane z tradycyjną metodą przyjmowania cannabis przez palenie. To coś, co warto wiedzieć i praktykować.

W soim pierwszym raporcie na ten temat, “Redukcja szkód: dowody, oddziaływania i wyzwania” (kwiecień 2010), Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii zamieszcza listę rekomendacji w rozdziale „Działania redukcji szkód dla konopi” (Wayne Hall i Benedikt Fischer). Są to:

• Należy unikać używania częściej niż raz tygodniowo, aby zminimalizować ryzyko powstania problemów zdrowotnych natury psychologicznej lub uzależnienia.

• Należy unikać palenia jako drogi administracji konopi lub przynajmniej używać w tym celu raczej waporyzera, niż bonga lub dżojnta.

• Jeśli palisz cannabis, unikaj głębokiego wdychania dymu i praktykowania wstrzymywania oddechu w celu zredukowania ryzyka problemów oddechowych.

Spojrzenie na bezpieczniejsze sposoby konsumpcji cannabis - Paradise Seeds• Nie prowadź samochodu ani nie obsługuj urządzeń maszynowych w stanie odurzenia.

Naturalnie, te wytyczne nie są idelane. Potrzeba większego nacisku na nie mieszanie konopi z tytoniem lub przyjmowanie ich drogą pokarmową. Co więcej, częstotliwość używania „raz w tygodniu” jest nierealistyczna dla wielu użytkowników... pomimo wszystko, jest to dobry punkt wyjścia.

Brak masowych kampanii promocyjnych

Rekomendacje od kilkorga innych ekspertów zawierają takie same dowody – na to, że musimy stworzyć konkretne zalecenia redukcji szkód dla cannabis i szeroko je promować. Faktem jest jednak, że jedynie kilka rządów i sysemów Zdrowia Publicznego kieruje się tymi dowodami przynajmniej w pewnym stopniu. Oficjalna strategia prawie wszędzie to nadal promocja abstynencji, połączona z potężną propagandą opartą o zdecydowanie zawyżone oceny potencjalnych szkód. Takie podejście ma odwrotne od zamierzonych skutki i musi zostać zmienione.

W takiej sytuacji to własnie do społeczności konopnej należy podjęcia działań mających na celu uważanie na siebie i wzajemne edukowanie się w zakresie sposobów na minimalizację szkód. W moim następnym artykule przyjrzę się bliżej technikom redukcji szkód wykorzystywanym w kontekście konsumpcji cannabis, jak na przykład „pal czyste zioło”!