Język:
  • GBP - funt szterling
  • EUR - euro
Currency: EUR
  • funt szterling - GBP
  • euro - EUR
Currency:

  Fast and discreet shipping |   Finest quality |   Excellent service

Nie masz jeszcze żadnych przedmiotów w swoim koszyku

Warunki Regulaminu

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Korzystając ze strony "Paradise Seeds.com" i zamawiając na niej produkty zgadzasz się na przestrzeganie poniższego regulaminu.

Postanowienia ogólne

• Korzystając z usług na stronie Paradise Seeds potwierdzasz i poświadczasz, że ukończyłeś 18 lat.
• Paradise Seeds ma prawo do zmiany lub usunięcia jakiejkolwiek części Paradise-Seeds.com w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania.
• Dokonując zakupu lub zamówienia produktów bądź usług poświadczasz, że wszelkie informacje przekazane Paradise Seeds są zgodne ze stanem faktycznym oraz że karta kredytowa lub debetowa, której używasz jest Twoją własnością, a środki na niej zgromadzone są wystarczające do pokrycia kosztów zamówionych produktów lub usług.
• Ze względu na sposób działania internetu mogą zdarzyć się zakłócenia w pracy serwisu lub dostępności strony spowodowane pracami naprawczymi, konserwacyjnymi lub wprowadzaniem nowych usług. Naturalnie, dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować tego typu sytuacje i dążymy do unikania jakichkolwiek przerw w dostępności strony.
• Materiał(y) Paradise Seeds nie mogą być powielane, duplikowane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uzyskania naszej pisemnej zgody.

Zamówienia

• Gdy tylko Twoje zamówienie zostanie złożone i skompletowane online, otrzymasz automatycznego e-maila z potwierdzeniem zamówienia. Wiadomość ta jest generowana automatycznie przez stronę internetową i nie oznacza, że ponad wszelką wątpliwość będziemy w stanie skompletować zamówienie. Zwyczajnie potwierdza ona, że otrzymaliśmyTwoje zamówienie oraz wszystkie wymagane informacje i są one przetwarzane przez nasz system.
• Żadne zamówienia nie podlegają wymianie, refundacji, ani przenoszeniu.
• Każde zamówienie jest traktowane indywidualnie i tak będzie przetworzone.
• Jakiekolwiek wadliwe, uszkodzone czy nieprawidłowe zamówienia, które zrealizowaliśmy zostaną zgodnie z naszym regulaminem wymienione lub zostanie dokonany zwrot pieniędzy WYŁĄCZNIE jeśli zostaniemy o tym fakcie poinformowani w ciągu 7 dni od otrzymania przez Ciebie przesyłki.
• Wszystkie produkty i usługi mają ograniczoną dostępność. Paradise Seeds dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać odpowiednie zapasy, jednakże w przypadku braku dostępności jakiegokolwiek towaru, zostanie on usunięty z Twojego zamówienia i zastąpiony podobnym. Jeśli zamówiony produkt jest wymagany, a podobny produkt zastępczy jest niedostępny, wstrzymamy zamówienie do czasu, aż wymagany produkt będzie znów dostępny.
• Paradise Seeds nie jest w stanie kontrolować, ani brać odpowiedzialności za działania agencji celnych. Wszystkie przesyłki są dyskretne i nie zawierają informacji na temat zawartości. Jeśli jednak zamówione produkty nie są dozwolone przez prawo w miejscu Twojego zamieszkania, ryzykujesz że agencja celna może zainteresować się Twoją paczką. Nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób pomóc w takich sytuacjach. * Paradise Seeds nie dostarcza nasion do krajów, w których są one zakazane. Wysyłamy wyłącznie do krajów, gdzie sprowadzanie nasion konopi jest legalne. Radzimy zapoznać się z konkretną sytuacją w Twoim kraju. Jeśli chciał(a)byś zamówić nasiona, akceptujesz pełną odpowiedzialność wobec różnych regulacji odnoszących się do poszczególnych krajów. Nie jesteśmy w stanie zwrócić jakichkolwiek płatności za zamówienia złożone z krajów, gdzie nasiona konopi są zakazane.

Ceny i Płatności

• Wszystkie ceny podane na stronie są ostateczne i zawierają podatek VAT. Jakiekolwiek błędy w cenniku skutują zawieszeniem zamówienia do czasu, aż Paradise Seeds skontaktuje się s Tobą za pomocą dostępnych metod. • Wszystkie płatności przyjmowane są w Euro.
• Klienci są odpowiedzialni za pokrycie podatku/cła przywozowego w swoich krajach, jeśli ono obowiązuje. Aby dowiedzieć się szczegółów radzimy skontaktować się z lokalnymi władzami celnymi.
• Wszystkie zamówienia muszą zostać w pełni opłacone zanim jakiekolwiek produkty zostaną wysłane. Wszystkie produkty mają ograniczoną dostępność i pozostają własnością Paradise Seeds do momentu otrzymania pełnej płatności.
• Paradise Seeds nie udostępnia żadnych informacji (personalnych czy finansowych) żadnym stronom trzecim.
• Wszystkie informacje dotyczące kart kredytowych/debetowych są szyfrowane za pomocą bezpiecznego systemu zamówień. Twój bank lub dostarczyciel karty kredytowej może stosować dodatkową weryfikację w celu potwierdzenia Twojego zakupu.
• Paradise Seeds okazjonalnie może wymagać potwierdzenia informacji bankowych w przypadkach zamówień o znacznym charakterze lub kiedy podane informacje są niewystarczające. Może to skutkować opóźnieniem Twojego zamówienia do momentu, aż weryfikacja zostanie zakończona.

Zwroty

• Należy zwrócić uwagę, że wszelkie zwroty za zniszczone/wadliwe produkty muszą zostać potwierdzone przez Paradise Seeds telefonicznie, faksem , pocztą lub e-mailem.
• Za wszelkie zwroty, do momentu kiedy zostaną one odebrane przez Paradise Seeds, odpowiedzialny jest Klient.
• Koszt przesyłki przy zwracaniu produktu nie jest refundowany.

Odpowiedzialność

• Wierzytelności Paradise Seeds wynikające z dostarczenia wadliwego produktu są ograniczone do bezpośrednich szkód oraz do wartości ceny danego produktu. Wierzytelności za szkody niebezpośrednie są wyłączone.
• Niniejszym zgadzasz się na wyłączenie Paradise Seeds, spółek zależnych, stowarzyszonych, dyrektorów, agentów czy jakichkolwiek innych stron zaangażowanych w tworzenie, produkowanie czy dostarczanie Strony czy Usług ze wszelkchm roszczeń stron trzecich, wynikłych z Twojego użytkowania Serwisów oraz/lub pogwałcenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu. Zobowiązujesz się też nie czynić żadnej szkody wobec wyżej wymienionych.
• Niniejszy Regulamin podlega regulacjom prawa Holandii. Sąd rejonowy w Amsterdamie ma wyłączną jurysdykcję jeśli chodzi o wszelkie spory dotyczące tego Regulaminu.